Gwarancja jakości: pewność korzyści + zero ryzyka

ITS Sales Management Program™ opiera się na najlepszych światowych metodach sprawdzonych w praktyce przez liderów sprzedaży. Metody bazują na solidnych naukowych podstawach. Dlatego to jedyny program rozwoju menedżerów sprzedaży w Polsce, który daje następujące gwarancje:

§1
Gwarancja jakości

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych konsultantów wykorzystujących oryginalne, praktyczne materiały i opracowania ICAN Institute oraz jego partnerów — Imparty, Objective Management Group — a także wyniki najnowszych badań oraz materiały i narzędzia „Harvard Business Review Polska”.

§2
Gwarancja korzyści

Wiedza i umiejętności będą prowadzić do konkretnych korzyści w firmach uczestników w postaci lepszego zarządzania sprzedażą.

Gwarancje te poparte są deklaracją:

Jeśli po dwóch sesjach tematycznych (4 dni szkoleniowe) uczestnicy uznają, że program ITS Sales Management Program™ nie zaspokaja ich potrzeb, oferujemy całkowity zwrot kosztów szkolenia. Jeśli w trakcie trwania programu nastąpią zmiany personalne w Państwa firmie, istnieje możliwość zastąpienia wcześniej wysłanego na szkolenie uczestnika inną osobą z firmy. Z uczestnictwem w programie nie wiąże się żadne ryzyko, a tylko możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści w postaci praktycznych umiejętności oraz nowych rozwiązań w firmie.