Harmonogram zajęć 2020

GRUPA A - Warszawa

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie.
Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA A - 2020

Sesja 1: Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją (“twarde” i “miękkie” czynniki sukcesu)
grupa B 04-05.10.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Planowanie wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany
grupa B 18-19.10.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja
grupa B 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i coaching: teoria praktyka i wyniki
grupa B 29-30.11.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości
grupa B 13-14.12.2019 piątek, sobota