Harmonogram zajęć 2019

GRUPA A - Warszawa
GRUPA B - Warszawa

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie.
Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA A - 2019

Sesja 1: Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją (“twarde” i “miękkie” czynniki sukcesu)
grupa A 09-10.11.2018 piątek, sobota
Sesja 2: Planowanie wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany
grupa A 30.11-01.12.2018 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja
grupa A 11-12.01.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i coaching: teoria praktyka i wyniki
grupa A 25-26.01.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości
grupa A 08-09.02.2019 piątek, sobota

GRUPA B - 2019

Sesja 1: Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją (“twarde” i “miękkie” czynniki sukcesu)
grupa B 29-30.03.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Planowanie wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany
grupa B 26-27.04.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja
grupa B 10-11.05.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i coaching: teoria praktyka i wyniki
grupa B 31.05-01.06.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości
grupa B 28-29.06.2019 piątek, sobota