ITS Sales Management Program™ 2017

UWAGA: liczba miejsc ograniczona!

Grupy warszawskie:

GRUPA C

ITS Sales Management Program™ 2018

UWAGA: liczba miejsc ograniczona!

Grupy warszawskie:

GRUPA A – BRAK WOLNYCH MIEJSC
GRUPA B

harmonogramy

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie.
Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA C – 2017

Sesja 1: Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją („twarde” i „miękkie” czynniki sukcesu)
grupa C 09-10.06.2017 piątek, sobota
Sesja 2: Planowanie, wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany
grupa C 30.06-01.07.2017 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja
grupa C 21-22.07.2017 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i coaching sprzedażowy – teoria, praktyka i wyniki
grupaC 08-09.09.2017 piątek, sobota
Sesja 5: Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości
grupa C 22-23.09.2017 piątek, sobota

GRUPA A – 2018

Sesja 1: Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją („twarde” i „miękkie” czynniki sukcesu)
grupa A 24-25.11.2017 piątek, sobota
Sesja 2: Planowanie, wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany
grupa A 15-16.12.2017 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja
grupa A 19-20.01.2018 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i coaching sprzedażowy – teoria, praktyka i wyniki
grupaA 02-03.02.2018 piątek, sobota
Sesja 5: Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości
grupa A 13-14.04.2018 piątek, sobota

GRUPA B – 2018

Sesja 1: Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją („twarde” i „miękkie” czynniki sukcesu)
grupa B 02-02.03.2018 piątek, sobota
Sesja 2: Planowanie, wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany
grupa B 23-24.03.2018 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja
grupa B 27-28.04.2018 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i coaching sprzedażowy – teoria, praktyka i wyniki
grupa B
11-12.05.2018 piątek, sobota
Sesja 5: Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości
grupa B 08-09.06.2018 piątek, sobota