Najbardziej kompleksowy program rozwoju nowej generacji dla liniowych menedżerów sprzedaży.

Sesja 1 – Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją („twarde” i „miękkie” czynniki sukcesu)

Jaki jest idealny kierownik sprzedaży? Co w praktyce oznacza, że jest liderem i czym różni się to od zarządzania? Jak może wykorzystać „miękkie” umiejętności do budowy „twardej” przewagi konkurencyjnej?

Sesja 2 – Planowanie, wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany

Od strategii firmy do wymiaru operacyjnego, czyli co i jak planować w kontekście sprzedaży? W jaki sposób stosować model ACR w praktyce zarządczej? Jakie są najważniejsze podprocesy sprzedaży i jaką rolę pełni menedżer w ich nadzorowaniu?

Sesja 3 – Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja

Jak określać optymalną wielkość i strukturę zespołu sprzedażowego? Które strategie rekrutacyjne są najbardziej skuteczne? Jak rozwijać umiejętności handlowców i samych menedżerów sprzedaży?

Sesja 4 – Motywacja i coaching w sprzedaży: teoria, praktyka i wyniki

Za pomocą jakich narzędzi, programów i zadań motywować siły sprzedażowe? Jakie są najbardziej efektywne sposoby wynagradzania i ich wpływ na motywację? Liniowy menedżer sprzedaży jako coach – co to oznacza w praktyce?

Sesja 5 – Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości

Czym jest zrozumienie biznesowe (business acumen) i jaka jest relacja między wartością firmy a wartością tworzoną dla klienta? Jaką rolę pełni sprzedaż w zwiększaniu wartości firmy? W jaki sposób wykorzystywać przenikliwość biznesową w zarządzaniu sprzedażą?